Księgowanie - dziś to jest łatwiejsze!

Po to, by móc zharmonizować polski system kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie JPK, Jednolity Plik Kontrolny, precyzyjniej mówiąc jednolity format do prowadzenia ksiąg i dokumentów podatkowych. Na co to nam?

Prościej i wygodniej
Podjęcie się ujednolicenia pliku to pomysł, niebywale ułatwiający przekazywanie dokumentów organom kontroli skarbowej, a przy tym bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Ujednolicenie może zapobiegać barierom technologicznym, które wynikają z różnic w oprogramowaniu. Ponadto, system ujednolicania plików wprowadza skrócenie czasupotrzebnego do wykonania kontroli skarbowej a także na szybsze wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości i „pustych faktur”. Nowoczesne programy, które służą księgowości wspomagają nie tylko przeprowadzanie generacji takich scalonych plików, lecz też na scalanie JPK z paru plików, które zostały wygenerowane wcześniej. Poprawia to przejście ciągu komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, bo otrzymujemy w ten sposób czytelne zestawienia okresowe oraz poręczny, mogący być odczytywany na każdym komputerze plik.

Co to jest JPK?
Jednolity plik kontrolny to nic innego aniżeli komplet danych, które zapisano w oczekiwanym przez nas formacie, a szczegółowiej określając jako schemat XML. JPK jest tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośrednie eksportowanie danych, mającym zawarte informacje o operacjach gospodarczych za interesujący nas okres. O ile JPK daje się do Urzędu Skarbowego jedynie na zawołanie, to każdy przedsiębiorca zobligowany do tworzenia takiego pliku powinien robić to co dany okres czasu i przechowywać pliki na zabezpieczonym nośniku, aby były w każdym momencie dostępne do audytu. Za nieprzekazanie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcom grożą kary finansowe.Powiązane słowa: