Nowoczesna księgowość

Po to, by móc zharmonizować polski system kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów opracowało JPK, Jednolity Plik Kontrolny, precyzyjniej mówiąc jednolity format do prowadzenia ksiąg i dokumentów podatkowych. Na co to nam?

Prostota i wygoda
Ujednolicenie pliku to pomysł, bardzo ułatwiający przekazywanie dokumentów organom kontroli skarbowej, a także bieżącą komunikację między podmiotami gospodarczymi. Zrobienie ujednolicenia może zapobiegać barierom technologicznym, które wynikają z różnic w oprogramowaniu. Poza tym, system ujednolicania plików pozwala na skrócenie czasu, jaki będzie potrzebny do przeprowadzenia kontroli skarbowej a także na szybsze wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości oraz „pustych faktur”. Nowatorskie programy, które służą księgowości wspomagają nie tylko przeprowadzanie generacji tychże scalonych plików, ale także na scalanie JPK z paru plikówwygenerowanych wcześniej. Pozwala to na usprawnienie komunikacji rozliczeń między przedsiębiorcami, bowiem otrzymujemy wówczas przejrzyste zestawienia okresowe oraz wygodny, niesprawiający problemów w odczycie na każdym komputerze plik.

Co określa skrót JPK?
Jednolity plik kontrolny to żadna inna rzecz niż zbiór danych, które zapisano w określonym formacie, a konkretnie jako schemat XML. JPK zostaje stworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośrednie eksportowanie danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. O ile JPK przekazuje się do Urzędu Skarbowego jedynie na zawołanie, to każdy przedsiębiorca zobligowany do tworzenia takiego pliku powinien dokonywać tego regularnie i zachować pliki na zabezpieczonym nośniku, aby były w każdej chwili pod ręką, by oddać je do audytu. Za nieprzekazanie plików JPK do kontroli skarbowej, przedsiębiorcom grożą kary finansowe.Powiązane słowa: