Prawa i obowiązki pracownika ochrony

Możemy ich poznać w hipermarkecie, centrum handlowym, czy może miejscu do parkowania, na którym zostawiamy swoje auto. Mowa o ochroniarzach oraz stróżach, jacy niefortunnie są najgorzej opłacanym fachem w kraju. Ochronę w naszym kraju reguluje zarządzenie z 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przepisy prawa normują zakres obowiązków, które wchodzą w zakres ochroniarza, na przykład jak odbywa się nauka zawodu ale również najważniejsze jakie przysługują mu prawa w okresie robienia obowiązków służbowych.

Na nieszczęście około połówka pracowników pracodawców ochroniarskich nie posiada licencji pracownika ochrony fizycznej. Jest to cała chmara ochroniarzy w galeriach, parkingach, dozorców dla jakich stróżówka to drugi dom. Obecność ochroniarza powinna działać zapobiegawczo.

W razie sytuacji zagrażającej ochroniarz musi poprawnie zareagować, korzystając z adekwatnych środków. Lecz co ze stróżem nocnym? Często okazuje się bohaterski, niestety nie może nic. Już świetniej sprawdza się sam system monitoringu. Po co w ogóle jest ochrona czy stróże nocni i jakie są jej obowiązki? Obowiązkiem pracownika ochrony z licencją jest np. trwałe przebywanie na terenie chronionego obiektu, dokonywanie obchodu strzeżonego obiektu wspólnie ze wspólnikiem, nie opuszczanie strzeżonego obiektu podczas pełnienia służby, w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych powiadomić stosowne służby itd.

Gdy zauważymy, że zostaliśmy niewłaściwie potraktowani przez ochronę, możemy dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mamy prawo złożyć skargę na niesłuszne posądzenie lub niewłaściwe czynienie pracownika ochrony. W obiekcie handlowym, w jakim ochroną zajmują się częstokroć ochroniarze bez licencji, ze skargą kierujemy się do kierownika czy też właściciela sklepu.Powiązane słowa: