Racjonalne żywienie krów

Racjonalne żywienie nazwiemy takie, gdy w paszy dla krów dostarczona jest akuratna liczba składników pokarmowych, cechujących się odpowiednią jakością. Racjonalne żywienie odgrywa kardynalną rolę w trybie zyskiwania akuratnego poziomu hodowli.

Dlatego, ażeby żywienie było racjonalne, musimy nie tylko donieść zwierzętom substancji pokarmowych, niezbędnych dla ich adekwatnego rozwoju, lecz również zadbać, aby przyjęty przez nas nurt produkcji dawał zyski. Na samym zaczątku należy wyznaczyć jaką ilość składników pokarmowych oraz energii musimy donieść zwierzęciu każdego dnia.

Wartości te określają tak zwane zasady żywieniowe. Zróżnicowanie naszych zwierząt hodowlanych odnajdzie odzwierciedlenie w zróżnicowaniu norm żywieniowych. Zasady żywieniowe dla bydła określają jego dzienne potrzeby na jednostki owsiane, sucha masę, białko ogólne strawne, wapń, fosfor oraz karoten. Krowom produkcyjnym należy dostarczyć takie pasze dla bydła, ażeby zimą zdolna była wyprodukować do 12 kg mleka w ciągu dnia, namiast latem 15-20 kg.

Na zasady żywieniowe krów składa się zlecenie bytowe, produkcyjne a także dodatki. Zapotrzebowanie bytowe jest to ilość składników pokarmowych, która jest konieczna do przeprowadzenia elementarnych funkcji życiowych organizmu, jak oddychanie, trawienie, itd. Na zapotrzebowanie bytowe nie składają się tego typu elementy jak przyrost masy ciała, produkcja mleka, bądź w wypadku krów cielnych - rozwój płodu. Na wielkość zapotrzebowania bytowego wpływa głównie wielkość ciała zwierzęcia. W związku z tym, potrzeby bytowe dorosłego zwierzęcia określa się w odniesieniu od masy ciała.Powiązane słowa: