Wykończenie mieszkania

Prace wykończeniowe w nowo zakupionym mieszkaniu zawsze stanowi wyzwanie dla jego nabywcy. Jest to ten etap zakupu, gdy właściciel bezpośrednio wpływa na ostateczny charakter swojego mieszkania, który zależeć będzie głównie od jego decyzji oraz sprawności wynajętych specjalistów.

Co zrobić w przypadku ograniczonego budżetu na wykończenie? Na to pytanie można odpowiedzieć w jednym zdaniu: zaplanować go jak najrozsądniej na etapie zakupu mieszkania. Aby zrobić to możliwie najlepiej, ważne jest przeprowadzenie bezpośredniego rozeznania wśród producentów i dostawców oferujących potrzebne materiały. Porównanie asortymentu oferowanych materiałów pozwoli z jednej strony na prawidłowe ustalenie budżetu przewidzianego na wykończenie, z drugiej zaś na stworzenie wizji mieszkania, do jakiej dążyć będzie jego właściciel. Nowy właściciel powinien w planach wydatków uwzględnić pomieszczenia tradycyjnie najdroższe, jeśli chodzi o materiały wykończeniowe oraz robociznę, np. kuchnię i łazienkę.

Do pozostałych, dość znaczących wydatków zaliczyć można także wykończenie ścian i dekoracja np. przyda się mozaika. Następnie podłogi w pomieszczeniach oraz ciągach oraz stolarkę wewnętrzną. Zazwyczaj założeniem jest eksploatacja nowego mieszkania przez co najmniej kilka albo kilkanaście kolejnych lat, dlatego też licząc na jego bezproblemowe użytkowanie należy zainwestować w solidność materiałów wykończeniowych. Jest to podstawowa zasada, niezależnie od indywidualnych gustów dotyczących wykończenia wnętrz, która w szczególności dotyczy pomieszczeń, urządzeń i elementów używanych szczególnie intensywnie, takich jak kuchnia i łazienka, osprzęt elektryczny, ciągi komunikacyjne oraz drzwi wewnętrzne.Powiązane słowa: