Żywienie krów mlecznych

Żywienie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na efektywność krów mlecznych oraz na skład mleka. Wszystkie błędy popełnione w tym obrębie natychmiast uwidaczniają się w spadku wydajności, a w niektórych przykładach potrafią prowadzić do większego obniżenia stanu zdrowia stada. Jeszcze parę lat temu przykład żywienia krów mlecznych preferowany poprzez licznych rolników pozostawiał dużo do życzenia.

W żywieniu bydła bardzo istotnym momentem jest przekierowanie z żywienia zimowego na letnie. Wielu rolników widząc w zielonkach alternatywę na wzrost wydajności, zbyt gwałtownie przekształca sposób, co w praktyce przynosi całkowicie przeciwstawny skutek. A więc pasze dla bydła okresu zimowego zielonki obejmują mniej suchej masy ale również włókna, charakteryzują się ogromniejszą strawnością plus zawartością białka, przy niekorzystnym stosunku energii do białka.

Takiego typu różnice w składzie i wartości pokarmowej potrafi powodować niedobór rozwoju wydajności, a nawet jej spadek. Zatem też dawki pasz treściwych dla krów są ograniczone. Bilansowanie substancji mineralnych stanowi niebywale główny kłopot w żywieniu krów. Niefortunnie jest ono zazwyczaj zaniedbywane przez rolników, a nawet totalnie pomijane, cóż może powodować obniżenie wydajności oraz pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia w rozrodzie, choroby, itp. Ilość oraz rodzaj mechanizmów mineralnych muszą być przystosowane do potrzeb produkcyjnych krowy i zbilansowane ze związkami mineralnymi podawanymi w paszach gospodarskich.

Ażeby rolnicy mogli być spełnieni z owoców produkcyjnych nie muszą popełniać wcześniej wymienionych błędów w jedzeniu krów mlecznych. Gdy następują jakieś nieprawidłowości to po ich wyeliminowaniu produktywność mleczna ulegnie poprawie.Powiązane słowa: